LVI-valvontaa ja projektipäällikön palveluita Uudellamaalla

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Huolehtimisvelvollisuuden voi täyttää käyttämällä alan ammattilaisia projektin suunnittelussa ja valvonnassa.

 

Laadukas LVI-suunnitelma ei yksin takaa onnistunutta lopputulosta. Suunnittelun lisäksi on tärkeää valvoa projektin kulkua. Keski-Uudenmaan LVI-valvonta on Keravalla toimiva yritys, joka tarjoaa lvi-suunnittelua ja lvi-valvontaa koko pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella.

 

Aloita hanke aina valitsemalla projektipäällikkö!

Peruskorjausprojektiin ja muutostöihin tarjoan myöskin projektipäällikön ja turvallisuuskoordinaattorin palveluita. Rakennushankkeet koskevat aina kokonaisvaltaisesti myös rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä velvoitteita sekä rakenne- ja sähkötöitä, ja niihin liittyviä viranomaismääräyksiä.

Ei pidä unohtaa myöskään tärkeintä, eli hankkeen suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kaupallista sopimista, johon tuon projektipäällikkönä sopimusosaamistani.

 

 

Lvi-valvonta

Lvi-valvonnan palveluni kattavat:

  • huoneistomuutokset
  • linjasaneeraukset
  • toimistotilat
  • uudisrakentamisen

Taloyhtiöille suosittelen valvontasopimuksen tekemistä osakasmuutostöiden valvontaan. Esimerkiksi keittiö- ja kylpyhuoneremonttien valvontaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Rakennuslupatöissä tarvitset hankkeelle vastaavat työnjohtajat. Näitä palveluita en tarjoa tällä hetkellä.

Käytän raportointiin infomaatti.fi -ohjelmistoa, jolla laadin selkeät sekä nopeasti jaettavat ja muokattavat raportit.